ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಮಾಹಿತಿ | bangalore palace information in kannada

Bangalore Palace Information In Kannada :

Bangalore Palace Information In Kannada ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಈಗ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅರಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ 30,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು  ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಡೆಯರು ರಾಜಮನೆತನವು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಒಡೆಯಾರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಆಗಿದೆ. 2005 ರ ವರೆಗೆ ಈ ಅರಮನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅರಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮನೆತನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸ – Bangalore palace history in Kannada :

Bangalore Palace ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು, ಅದು ಮೊದಲು ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2005 ರ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಜೆ ಗ್ಯಾರೆಟ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಜ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವಾಡಿಯಾರ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಅವರಿಂದ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು.

Bangalore Palace Information In Kannada :

Bangalore Palace Information In Kannada- 1874 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆಯ ಪುನಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅರಮನೆಯ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ನಂತರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ 1878 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಂತರವೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಅರಮನೆಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಮರಾಜ ಅವರು ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಈ ಅರಮನೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ -Bangalore Palace Architecture :

ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ Bangalore Palace Architecture ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಾವು, ಈ ಅರಮನೆಯು ಸುಮಾರು 454 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅರಮನೆ ಒಳಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅರಮನೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ನಿಮಗೆ ಲಂಡನ್‌ನ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ನ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಕಮಾನುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತವೆ. ಅರಮನೆಯು 35 ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಪ್ರಾಂಗಣವು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು.

ಮೈಸೂರು ಹಿಸ್ಟರಿ – Mysore history in Kannada

ಅರಮನೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಎಡ್ವರ್ಡಿಯನ್, ನವ-ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರಮನೆಯ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಗೆ ಅರಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆನೆಯ ತಲೆಯೂ ಶೈಲಿ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಕಾರ ಗೋಥಿಕ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 19 ಮತ್ತು 20 ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಜ ರವಿವರ್ಮ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಸಹಾ ಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅರಮನೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ -Palace ground bangalore :

Palace ground bangalore ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನ ಇದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಆದರೂ ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಕಾನೂನು ವಿವಾದವಿತ್ತು.  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ .https://www.google.com/amp/s/www.karnataka.com/bangalore/bangalore-palace/amp/

ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು –

Bangalore Palace Information In Kannada ನೀವೇನದೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ನೋಡಲು ಹೋದರೆ ನೀವು ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ.  ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗೆ.

 • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್
 • ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
 • ಲಾಲ್ ಬಾಗ್
 • ನವೀನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಗರ
 • ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್
 • ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
 • ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ
 • ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು
 • ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೋಟೆ
 • ಶಿವ ದೇವಾಲಯ
 • ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
 • ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅರಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರು

Leave a Comment