ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ sardar vallabhbhai patel

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ |sardar vallabhbhai patel in kannada

Table of Contents

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಇಂದು ನಾವು ಈ ಮಹತ್ವದ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಭಾರತದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹಲವು ಕಠಿಣ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ವೇಗಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೂಡಾ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರದ ಕ್ಷಮತೆ ನೋಡಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ‘ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಬಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು. ಹೌದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರ್ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು.

 ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಬಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಇಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಯಾರು? (ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಕಿ ಜೀವನಿ), ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜನನ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಇಂತಹ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಹೆಸರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಉಪನಾಮ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜನನ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1875 ರಂದು ಜನನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ನಾಡಿಯಾದ ಆಗಿದೆ. ತಂದೆ ಝಾವರ್ ಭಾಯಿ ಮಾತಲಾದ್ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿಸೋಮ್ ಭಾಯಿ, ವಿಟ್ಟಲ್ ಭಾಯ್, ನಾರ್ಸಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ದಾಹಿಬಾ ಪತ್ನಿ ಜಾವೆರ್ ಬಾಯಿಬೆಟ್ಟಾಹಿಯಾ ಭಾಯಿ ಮಗಳು 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನಿಬೆನ್ ಪಕ್ಷ

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಯಾರು?

sardar vallabhbhai patel in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿದ್ದರು.ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನರು ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಇಂದೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಾರಿ ಆಗಬೇಕು

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Mokshagundam Visvesvaraya Biography in Kannada

sardar vallabhbhai patel in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದರು ಮತ್ತು ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ, ಲೇವಡಿ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಆದರೂ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.

sardar vallabhbhai patel essay in kannada

sardar vallabhbhai patel essay in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ನೀನು ಅನಾರ್ಹ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

sardar vallabhbhai patel essay in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂತು.ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಸೂಟ್ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.

sardar vallabhbhai patel biography in kannada

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಿತರಾದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀ ಯವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಲು ನಿರ್ಧರ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲರು ಹೊರಟು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮೇಣ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಉತ್ತಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಜನನ

sardar vallabhbhai patel details in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1875ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು.  ಅವರು ಭಾರತದ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಡಿಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದರು. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು

sardar vallabhbhai patel details in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಝವರ್ ಭಾಯ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ರೈತರಾಗಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಲಾಡ್ ಬಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ 3 ಸಹೋದರ ರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೋಮ್ ಭಾಯಿ, ವಿಠ್ಠಲ್ ಭಾಯಿ ಮತ್ತು ನರಸಿ ಭಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿಯ ಮೂವರು ಸಹೋದರರಲ್ಲದೆ ದಾಹಿಬಾ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿ ಕೂಡಾ ಇದ್ದಳು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

sardar vallabhbhai patel details in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳು ಇದ್ದರೂ ಆದರೂ ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವುದು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ

sardar vallabhbhai patel biography in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುಜರಾತ್‌ನ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಆದ ನಾಡಿಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವಂತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

sardar vallabhbhai patel biography in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಓದಲು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಣದಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಯ ಇರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಪಾದನೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

sardar vallabhbhai patel statue information in kannada

sardar vallabhbhai patel statue information in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ನಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 36 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದು ವರೆಸಿದರು. 30 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದರು. ಉಳಿದವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು 36 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಅವರು ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೇವಲ 30 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಓದುತ್ತಾರೋ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟಾಪರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ

sardar vallabhbhai patel statue information in kannada ಈಗ ನಾವು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀ ಅವರು ಜಾವೆರ್ ಬಾಯಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿಹಾಹ ಆಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದಹಿಯಾ ಭಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಣಿಬೆನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರು.

sardar vallabhbhai patel statue information in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮುಂಬೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ಈ ಘಟನೆಯು ನಡೆಯಿತು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ಸಾವನಪ್ಪಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮರುಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ನಿರಾಕರನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ

sardar vallabhbhai patel statue information in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀ ಅವರು 1917 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಸಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖೇಡಾ ಎಂಬ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇದು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಅವರು ಪ್ಲೇಗ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

sardar vallabhbhai patel statue information in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು, ಅವರು ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮದೇ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀ ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಅವರು ಸರ್ದಾರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

sardar vallabhbhai patel jivan charitra in kannada ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಿಸಿದ ಹಣವನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು.

sardar vallabhbhai patel jivan charitra in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಆಗಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಭಾರತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವನ ಹೆಸರು ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಅವರ ಹೆಸರು ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಗೌರವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಕ್ರಿ.ಶ 1991 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ ಕೊಡಲಾಯಿತು.

sardar vallabhbhai patel statue in kannada

sardar vallabhbhai patel statue in kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ, 2013 ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ 208 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಏಕತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಭರೂಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಮದಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನಿಧನ

ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು 1950 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಆರಂಭ ಆಯಿತು ನಂತರ 15 ನವೆಂಬರ್ 1950 ರಂದು ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ FAQ

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು?

ಮುದ್ದು ವಿದಾಯ

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು?

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1875 ರಂದು ನಾಡಿಯಾಡ್ (ಗುಜರಾತ್) ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು?

ಜಾವರ್ ಭಾಯ್

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರೇನು?

ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಯಾವಾಗ ನಿಧನರಾದರು?

ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ 1950 ರ ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.

Conclusion

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ಬರೆದಿರುವ “ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ” ಎಂಬ ಈ ಮಹತ್ವದ ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದೀರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬರೆದಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

More information

Leave a Comment